Loptice

Odgojno-obrazovna skupina Loptice uključuje 22 djece u dobi od 5. do 7. godine života. Rad u skupini zamišljen je tako da u poticajnom materijalno-organizacijskom okruženju, u partnerstvu s roditeljima i lokalnom zajednicom djeci osiguramo razvoj kroz različite vrste djelatnosti: životno-praktične i radne, društvene i društveno-zabavne, umjetničke sadržaje, raznovrsno izražavanje i stvaranje, istraživačko spoznajne, specifične aktivnosti s kretanjem i raznovrsne igre primjerene dobi djece. Odgojno-obrazovni rad planira se u skladu s dinamikom skupine, individualnih potreba svakog djeteta te razvojnog nivoa skupine, a obuhvaća sva četiri područja razvoja: tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni, spoznajni te govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo. U radu se koriste različita didaktička sredstva i pomagala te neoblikovani materijal koji obogaćuje dječju igru, potiče istraživanje i stvaranje. Odgojitelji svakodnevno nastoje poticati djecu da uočavaju, povezuju, zaključuju, otkrivaju, razmišljaju i koriste stečena iskustva kako bi kroz vlastite aktivnosti razvijali svoje psihofizičke sposobnosti te spremno i zadovoljno dočekali polazak u školu. 

Odgojitelji: Vesna Novak, Josipa Kirić