Pčelice

Odgojno- obrazovna skupina Pčelice broji 21 dijete u dobi od 5-7 godina.

U mješovitoj skupini želimo biti usmjereni na unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada s djecom te surađivati s roditeljima u skladu s razvojnim osobinama, interesima i potrebama djece, socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji te stvoriti ozračje u kojem se dijete osjeća dobrodošlo, sretno, sigurno i posebno. Organizacijom provedbe programa predškole omogućit ćemo zadovoljavanje svih djetetovih potreba – za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem, poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Djeci ćemo osigurati optimalne uvjete i poticajno okruženje za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koje će mu omogućiti prilagodbu za nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Odgojiteljica: Martina Pokos, Pedagoginja: Josipa Kirić