Djelatnici

Ravnateljica: Tihana Ledenko

Odgojitelji: Jelena Borović- jaslice

                     Elena Marković-jaslice

                     Martina Pokos-mlađa skupina

                     Dijana Pirc- mlađa skupina

                     Vesna Novak – predškola

                     Ivanka Baron-Špoljarić- predškola

                     Josipa Kirić- predškola

Kuharica: Tamara Hižak

Spremačica: Vesna Stančin

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret:

  1. Sonja Stančin Novak – predsjednica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

2. Maja Jerković- članica Upravnog vijeća, iz reda Osnivača

3. Andreja Vađunec- članica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

4. Jelena Borović- članica Upravnog vijeća iz rada odgojitelja

5. Marina Gizdavec- članica Upravnog vijeća iz reda roditelja