Djelatnici

Ravnateljica: Tihana Ledenko, univ.bacc.praesc.educ.

Odgojitelji: Jelena Borović univ.bacc.praesc.educ.- jaslice

                     Elena Marković, univ.bacc.praesc.educ.- jaslice

                     Martina Pokos, univ.bacc.praesc.educ. -srednja skupina

                     Dijana Pirc, univ.bacc.praesc.educ.- mlađa skupina

                     Vesna Novak, univ.bacc.praesc.educ. – predškola

                     Ivanka Baron-Špoljarić, univ.bacc.praesc.educ.- predškola

                     Josipa Kirić, mag.paed. – predškola

Kuharica: Tamara Hižak

Spremačica: Vesna Stančin

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret:

  1. Sonja Stančin Novak – predsjednica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

2. Maja Jerković- članica Upravnog vijeća, iz reda Osnivača

3. Andreja Vađunec- članica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

4. Jelena Borović- članica Upravnog vijeća iz rada odgojitelja

5. Marina Gizdavec- članica Upravnog vijeća iz reda roditelja