Programi

Redoviti desetosatni program

Koncepcija predškolskog odgoja u našoj Ustanovi bazira se na tome da svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, a naš program nudi povoljne uvjete za takav cjelovit razvoj.

Dječji vrtić Suncokret provodi redoviti desetosatni program odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

Program je namijenjen djeci od navršene 1. godine do polaska u osnovnu školu, a provodi se u vremenu od 5,30 do 16,00 sati. Odgojne skupine su formirane po principu kronološke dobi djece te su podijeljene na jasličke (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do
7. godine).

Kraći program engleskog jezika  

Kraći program engleskog jezika besplatan je za sve naše predškolce. Program engleskog jezika vodi naša licencirana odgojiteljica Elena Marković. Djeca su podijeljena u dvije grupe, a program se odvija dva puta tjedno po jedan sat.

U skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom ovaj program u prvi plan stavlja dijete, njegove potrebe, prava te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.
Znanstvene spoznaje pokazuju da je predškolska dob povoljno životno razdoblje za usvajanje stranog jezika, zbog bioloških i psiholoških prednosti koje omogućuju lakše i brže usvajanje pravilnog izgovora, ritma i intonacije.

Kraći program kinezioloških aktivnosti

Program kinezioloških aktivnosti besplatan je za sve predškolce, a provodi se dva puta tjedno u društvenom domu Općine Sveti Đurđ. Cilj programa je poticanje pravilnog rasta i razvoja djece rane i predškolske dobi, čuvanje i unapređivanje njihova zdravlja, optimalan razvoj njihovih antropoloških obilježja, stjecanje i usavršavanje biotičkih motoričkih znanja i općih kinezioloških znanja, poboljšanje motoričkih postignuća i postizanje primjerenih odgojnih učinaka te stvaranje poticajnog okruženja u kojem djeca aktivno sudjeluju u odgoju i obrazovanju.

Kraći program vjeskog katoličkog odgoja

Program Provodi odgojiteljica u vjeri s kanonskim mandatom, Martina Pokos. Program je besplatan za predškolce, a provodi se jednom tjedno po jedan sat.