Pandice

„Pandice“ su mješovita odgojno-obrazovna skupina koja broji 20-ero djece u dobi od 4-5godina.

Odgojno-obrazovni rad temelji se na stvaranju optimalnih uvjeta za zadovoljavanje temeljnih potreba i prava djece. Na taj način se ostvaruje osobna, emocionalna, socijalna i obrazovna dobrobit djeteta. Također, osigurava se poticajna okolina koja povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje mu kroz igru spontano učenje otkrivanjem.

Kod djece ćemo razvijati koncentraciju i pažnju, poticati samostalnost u radnjama (oblačenje, svlačenje), razvijati finu motoriku prstiju (pravilan hvat olovke), vježbati strpljivost (čekanje na red, čekati da osoba koja priča završi, biti strpljiv pri aktivnosti koja ne prođe uspješno)…

Nastojati ćemo svoj rad usmjeravati na brigu za svako pojedino dijete, poticanje njegovog cjelovitog razvoja zadovoljavanje njegovih osnovnih potreba, interesa i mogućnosti, ali i na međusobno poštovanje, uvažavanje i zdravu komunikaciju u grupi i izvan nje.

Odgojiteljice: Ina Milihram, Klara Vrban