Djelatnici

Odgojitelji:

Ivanka Baron- Špoljarić

Valentina Ivančić

Jelena Borović

  Elena Marković

Dijana Pirc

Klara Vrban

 Martina Pokos

Vesna Novak

Pedagoginja:

                     Josipa Kirić, mag.paed. – predškola i mješovita skupina

Zdravstvena voditeljica:

Tena Hudoletnjak Kos

Kuharica: Tamara Hižak

Spremačice: Vesna Stančin, Đurđica Pongrac

Ravnateljica: Tihana Ledenko

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Suncokret:

  1. Sonja Stančin Novak – predsjednica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

2. Maja Jerković- članica Upravnog vijeća, iz reda Osnivača

3. Andreja Vađunec- članica Upravnog vijeća iz reda Osnivača

4. Jelena Borović- članica Upravnog vijeća iz rada odgojitelja

5. Marina Gizdavec- članica Upravnog vijeća iz reda roditelja