Bubamare

Odgojno-obrazovna skupina Bubamare je predškolska skupina koja broji 26-ero djece u dobi
od 5 do 6,5 godina.
Program predškole obvezan je u godini prije polaska djeteta u osnovnu školu, a spremnost za
školu uključuje ovladavanje grafomotoričkim, predčitalačkim i predmatematičkim
vještinama te razvijanje kompetencija u svim područjima razvoja. Stoga ćemo kroz svoj
odgojno-obrazovni rad nastojati stvarati poticajno vrtićko okružje prilagođeno psihofizičkim
osobinama djece predškolske dobi te optimalne uvjete u kojem će svako dijete moći
zadovoljiti svoja prava, potrebe i interese, razvijati svoje vještine i usvajati nova znanja i
kompetencije potrebne za polazak u školu.
Svoj rad usmjeravati ćemo na brigu za svako pojedino dijete te kroz suradnju s roditeljima,
poticati njegov cjeloviti razvoj. U našoj skupini želimo razvijati međusobno poštovanje i
uvažavanje te svakom djetetu nuditi prilike da razvija svoje sposobnosti te se osjeća važno,
jedinstveno, sretno i zadovoljno.
Odgojiteljice: Ivana Đuran i Dijana Pirc

NAŠ JE CILJ SRETNO I ZADOVOLJNO DIJETE!