Ježići

U ovoj dobi optimalno zadovoljavamo djetetove potrebe, interese, vještine poticajnom okolinom što podrazumijeva omogućavanje istraživanja prostora zanimljivim neopasnim igrovnim materijalom i predmetima dnevne upotrebe, kako bi dijete aktivno i samostalno bilo u aktivnosti, eksperimentirajući i istraživajući učilo.

Djeca svoja znanja o sebi i okolini stječu svim osjetilima, intenzivnije u ovoj dobi te na temelju stečenih informacija stvaraju pojam o sebi i sliku svijeta. Važno je djetetu omogućiti aktivitet i tim razvoj vlastitih sposobnosti. Dobrim promišljanjem i iskustvom, djeci nudimo raznoliko osjetilno područje jaslica s raznovrsnim materijalima u svim osjetilnim područjima (vid, sluh, dodir, njuh, kretanje).

Naš odgojno-obrazovni rad pridaje veliki značaj boravku djece na zraku kojeg svakodnevno kroz godinu provodimo na prilagođenoj terasi vrtića, a kad uvjeti dozvole i na igralištu vrtića. Ovu dob djece posebice karakterizira privrženost roditeljima, obitelji, stoga nam je izuzetno važna zadaća osigurati ugodnu, nježnu, veselu, bezbrižnu atmosferu, koja podsjeća na dom. Tako gradimo međusobno odnos povjerenja i zato Vas kod nas čeka topli, radosni boravak kojem pridonose svi djelatnici i korisnici dječjeg vrtića “Suncokret”

Odgojitelji: Jelena Borović i Ivanka Baron Špoljarić