Ježići

U jasličku skupinu “Ježići” uključeno je 13 djece u dobi od 1 do 3 godine. Odgojiteljice prate razvoj svakog djeteta te planiraju svoje daljnje aktivnosti u skladu s potrebama, sposobnostima i interesima djece. Organizacijom zajedničkih i individualnih aktivnosti potiče se razvijanje svih razvojnih područja djeteta. na temelju poznavanja dječjeg razvoja stvara se poticajno okruženje (uvjetovano kulturološki, socijalno, i obrazovno)  i osiguravaju se materijali potrebni za učenje. cilj je zadovoljiti interese djece, poštivati individualne sposobnosti te zadovoljiti sve dječje potrebe. Formirane pozitivne navike su vrijednost svakog djeteta.

PLANIRANE IGRE I DRUŽENJA TIJEKOM CIJELOGA DANA

Svako dijete ima potrebu za igrom koja pridonosi intelektualnom, emocionalnom i socijalnom razvoju, opušta, pomaže riješiti probleme kao što su strahovi. Igra i učenje su usko povezani. Dijete kroz igru s drugom djecom stječe prijatelje i emocionalno sazrijeva (simboličke igre u obiteljskom kutiću, didaktičke igre, dramatizacija predstava, igre prstima: „Bi ba bučica“, „Prste ima ruka svaka“…)

TJELESNE AKTIVNOSTI

Djeca jasličke dobi vole koristiti svoja tijelo, te je potrebno omogućiti i poticati vrijeme provedeno na podu, igre prstima, hvatanje predmeta, pjesme i glazba, igre s loptom, podizanje, nošenje i slaganje kocaka, guranje i povlačenje predmeta, aktivnosti na zraku (mali poligon, male tjelesne aktivnosti, elementarne igre: „Djeca i medo“, „Vjetar“, „Boc, boc iglicama“…)

SVAKODNEVNE RUTINSKE AKTIVNOSTI

Jedan od primarnih zadataka starijih jasličkih skupina je usvajanje vještina koje pomažu djetetu u samostalnosti o brizi za sebe, samostalnost u jelu, kontroli i obavljanju fizioloških potreba, svlačenju, oblačenju. Za svako dijete, pa i ono najmanje što uradi samo jako je važno životno iskustvo koje će mu pomoći da odraste i postane neovisno o tuđoj pomoći. Zato je važno s poticanjem samostalnosti početi što ranije.

 Sva djeca, a naročito djeca jasličke dobi zaslužuju ljubav i stalnu skrb. Najviše od svega oni trebaju mjesto za igru, jer kroz igru uče i razvijaju smisao o tome tko su zapravo.

Odgojitelji: Jelena Borović i Elena Marković