O vrtiću

Dječji vrtić Suncokret započeo je s radom u studenom 2020. godine s ciljem zadovoljavanja potreba za smještajem predškolske djece u Svetom Đurđu te je jedini vrtić na području općine koja je ujedno i Osnivač vrtića. Izgradnja vrtića financirana je sredstvima iz ESF-a poštujući sve državne i pedagoške standarde, a provodimo organizirane programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu.

U vrtić je trenutno upisano devedesetero djece.

Predškolski odgoj ostvarujemo u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnih pedagoških standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.

Naša misija je osigurati kvalitetne i raznovrsne programe i sadržaje koji prepoznaju, podržavaju i potiču svako dijete, profesionalni napredak zaposlenika te podizanje kvalitete partnerskih odnosa s roditeljima.

Vizija našeg vrtića je da stvorimo mjesto za sretno odrastanje i cjeloviti razvoj individualnih potencijala djeteta u skladu s njegovim razvojnim potrebama i pravima, mjesto u kojem rastu sigurna i slobodna djeca.

U Dječji vrtić „suncokret Sveti Đurđ“ trenutno je upisano devedesetero djece s prebivalištem na području Općine Sveti Đurđ i okolnih općina. Redoviti desetosatni program provodi se u 4 odgojno- obrazovne skupine ( jaslice i tri vrtićke). O djeci brine sedam odgojitelja, a u vrtiću je zaposlena kuharica koja brine o pravilnoj, zdravoj i uravnoteženoj prehrani djece kroz četiri dnevna obroka te spremačica.

Ravnateljica vrtića je Tihana Ledenko.

Radno vrijeme vrtića je radnim danom od 5:30- 16:00 sati.

Vikendom i praznicima ne radimo.