Pedagog

Josipa Kirić, mag. paed.

Individualni razgovori s roditeljima- četvrtkom od 12:00- 13:30