Programi

Redoviti program

Koncepcija predškolskog odgoja u našoj Ustanovi bazira se na tome da svako dijete ima pravo na razvoj usklađen s njegovim individualnim mogućnostima i sposobnostima, a naš program nudi povoljne uvjete za takav cjelovit razvoj.

Dječji vrtić Suncokret trenutno provodi redoviti desetosatni program odgoja, obrazovanja, njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi.

Program je namijenjen djeci od navršene 1. godine do polaska u osnovnu školu, a provodi se u vremenu od 5,30 do 16,00 sati. Odgojne skupine su formirane po principu kronološke dobi djece te su podijeljene na jasličke (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do
7. godine).

Kraći program engleskog jezika  

Djeca od navršene treće godine do polaska u školu mogu se uključiti u program engleskog jezika kojega u našem vrtiću organizira i provodi Škola stranih jezika Studio Žerjav.