Pčelice

U srednjoj odgojno-obrazovnoj skupini Pčelice borave djeca u dobi od 5 godina. Kroz razne likovne aktivnosti djeca će razvijat finu motoriku te grafomotoričkim vježbama pripremat ćemo djecu za predškolu.
Razvoj fine motorike može se poticati raznim aktivnostima koje ćemo u našoj odgojno-obrazovnoj skupini provoditi.
U dobi od pet godina s djetetom kroz igru osvještavamo glasove u riječima. Očekuje se da dijete s pet i šest godina ima usvojene tzv. predčitalačke vještine. Naime, da bi moglo naučiti čitati i pisati, dijete unutar jedne riječi treba biti sposobno razlikovati glasove. Najčešće djeca s pet i pol
godina prepoznaju prvi glas u riječi, a nešto kasnije zadnji i srednji glas.


Naša misija je “Učenje kroz igru.”

Odgojiteljica: Martina Pokos